Закључак скупштинског Одбора

21.03.2013. JAVNO SLUSANJE 239x0Београд,02.04.2013.- На састанку скупштинског Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва,радног тела Скупштине Србије поред осталих тачака, усвојен је и закључак са недавно одржаног јавног слушања на тему: „Положај ратних ветерана у Србији“. Одбор је сагласан са највећим бројем сугестија и примедби које ветеранска удружења у Србији потенцирају, а „СРВС“ предлаже уобличено и јединствено кроз Предлог закона. Јасно је наглашена потреба доношења новог законског акта, чиме се спречава парцијално и непотпуно решавање проблематике у домену борачко-инвалидске заштите.

 

16. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

 

На основу члана 44. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, бр. 20/12 – пречишћен текст), Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, на седници одржаној 02. априла 2013. године, а на основу расправе вођене на јавном слушању „Положај ратних ветерана у Србији“, усвојио је следеће

 

З А К Љ У Ч К Е:

 

I Изузетно је важно утицати на промену свести да ратни ветерани представљају терет друштву.

Важно је што пре донети закон о борачко-инвалидској заштити, којим ће бити извршена кодификација свих прописа из области борачко-инвалидске заштите и тиме поједноставити поступак за остваривање права, као и извршити усаглашавање регулативе у овој области с уставним променама и исту на јединствен начин уредити за целу територију Србије.

У новој законској регулативи и подзаконским актима, потребно је дефинисати појам ратног ветерана, у смислу врсте учешћа у рату, односно оружаним акцијама, територије његовог ратног учешћа, времена проведеног у рату и органа који би ове појмове прецизирао.

II Указује се на потребу ревизије корисника борачко-инвалидске заштите, у циљу искључења из заштите неосновано признатих корисника, као и утврдиђивања реалног војног инвалидитета оним корисницима, којима је признат већи проценат од реалног.

Приликом доношења нових законских решења, треба водити рачуна о томе да се стечена права корисника који испуњавају законске услове, не умањују, већ унапређују.

III Потребно је поједноставити процедуру упућивања на лечење корисника борачко-инвалидске заштите у војномедицинске установе, у све рехабилитационе центре и друге установе у којима је започето лечење пацијената, као и поједноставити процедуру замене ортопедских помагала.

Неопходно је размотрити могућност отварања центара за ратну трауму и психолошких саветовалишта.

IV Поздравља се иницијатива за изградњу централног спомен-обележја борцима погинулим у претходним ратовима, као знак позитивног става друштва према жртвама рата.

Подржава се иницијатива за израду социјалне карте корисника борачко-инвалидске заштите, ради увођења принципа праведности у даљој расподели средстава намењених овим корисницима.

V Осмишљавањем различитих програма и доношењем нових законских решења, потребно је утицати на то да припадници ове популације, ако испуњавају законске услове као и остали кандидати, имају приоритет у запошљавању и остваривању осталих права из друштвеног живота.

Потребно је побољшати сарадњу са Националном службом за запошљавање и Унијом послодаваца и припремити програме за запошљавање ратних ветерана и ратних војних инвалида.

VI На основу дефинисаног појма ратног ветерана, потребно је сачинити њихов регистар, у циљу утврђивања могуће материјалне и друге заштите и унапређивања њиховог даљег положаја.

VII Неопходно је побољшати сарадњу са министарством надлежним за образовање, ради доношења адекватне правне регулативе за заштиту деце ратних ветерана, кроз доделу стипендија, права на бесплатне уџбенике и давање приоритета у додели ученичких и студентских домова.

Одбор задужује Пододбор за питања ратних ветерана и жртава ратова од 1991. до 1999. године да прати спровођење ових закључака и да о томе обавештава Одбор.

 

ПРЕДСЕДНИЦА

Милица Дроњак

извор:

http://www.parlament.gov.rs/16.B0.18154.43.html

 


 

 

360203
Данас
Јуче
Ова недеља
Прошла недеља
Овај месец
Прошли месец
Сви
239
376
2041
354340
13883
10411
360203
Ваш IP: 54.237.183.249
У Србији је 30.09.2020 14:47
Счетчик joomla